leczenie nerwicy
leczenie depresji
psycholog dzieci�cy wroc�aw psychoterapia wroc�aw psychoterapia psychoterapia
leczenie nerwicy wroclaw psychoterapia psychoterapia psychoterapia psychoterapia
psychoterapia leczenie depresji wroclaw

Psychoterapie i coaching - oferta gabinetu

Oferta mojego gabinetu psychologicznego z Wrocawia obejmuje kompleksow pomoc psychologiczn. Prowadz psychoterapi zarwno krtko-, jak i dugoterminow. Zapraszam na konsultacje psychologiczne lub terapi indywidualn dla osb dorosych, par maeskich i partnerskich oraz rodzin. Udzielam pomocy modziey i rodzicom. Rozmawiam z osobami w kryzysach, z problemami emocjonalnymi, depresj, stanami lkowymi, bezsennoci i zaburzeniami nerwicowymi. Organizuj spotkania dla osb z DDA oraz osb z nadwag i otyoci. Dziaam jako psycholog onkologiczny, spotykajc si z osobami, ktre dowiedziay si o cikiej chorobie swojej lub bliskich. Posiadam dowiadczenie w prowadzeniu rozmw z osobami zmagajcymi ze zdrad, rozwodem, porzuceniem i innymi trudnymi sytuacjami yciowymi, np. terapia po mieci bliskiej osoby.


psychoterapia

Terapie systemowe

W zaoeniach klasycznej psychoterapii klient jest traktowany jako odrbna jednostka, natomiast w zaoeniach systemowej psychoterapii - naley do pewnej caoci. Patrzc na dan osob w kontekcie jej rodziny, mona rozpozna, od kogo potrzebuje pomocy, a komu jest ni winien. Postrzegajc j w powizaniu z rodzin, partnerem i dziemi, mona dostrzec cao problemu. Pozwala to zrozumie, kto w danej rodzinie wymaga szacunku, kto potrzebuje pomocy, do kogo mona zwrci si pomoc w rozwizywaniu swoich problemw.

Coaching

Coaching jest uznawany za metod wspierania rozwoju czowieka zarwno w biznesie, jak i w yciu prywatnym. Jego zadaniem jest wydobywanie mocnych stron ludzi, pomaganie im w omijaniu osobistych barier i ogranicze oraz denie do bardziej wiadomego funkcjonowania w swoim otoczeniu (praca, dom). W zajciach z coachingu mog zwiza udzia wszystkie osoby, ktre chc co zmieni w swoim yciu, np. chc by lepszymi partnerami, maonkami, rodzicami. W przeciwiestwie do coachingu biznesowego life coaching ma szerokie zastosowanie - w tym wypadku coach moe pracowa ze swoim klientem na wszystkimi obszarami ycia i nad kadym rodzajem relacji.

Celem coachingu nie jest rozwizywanie problemw, lecz poszukiwanie ich przyczyn oraz promowanie nowych strategii mylenia i dziaania. Dziki temu szybko mona osign oczekiwane efekty. Jednym z podstawowych zaoe coachingu jest to, e kady czowiek jest zdolny do wprowadzania zmian w swoje ycie oraz realizuje marzenia, podnoszc wasne standardy, wyznaczajc kolejne zadania i jednoczenie podejmujc pen odpowiedzialno za swoje decyzje.

Coaching opiera si na zasadach partnerskiej wsppracy z klientem, ma prowokowa do mylenia oraz inspirowa do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjau.

psycholog, wroclaw psychoterapia wroclaw
psychoterapia